Dokument

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hyperlinks til ethvert dokument eller mål i dokumenter kan redigeres ved at bruge fanebladet Dokument i Hyperlink-dialogen.

Klik på ikonet Hyperlink på værktøjslinjen Standard, klik på Dokument

Dokument

Sti

Indtast en URL for den fil, du ønsker at åbne, når du klikker på hyperlinket. Hvis du ikke angiver en målramme, åbnes filen i det nuværende dokument eller ramme.

Åbn fil

Åbner dialogen Åbn hvor du kan vælge en fil.

Mål i dokument

Mål

Specificerer et mål for hyperlinket inde i dokumentet specificeret under Sti.

Mål i dokument

Åbner dialogen Mål i dokument.

URL

Angiver URL'en som kommer fra elementerne i Sti og Destination.

Yderligere indstillinger

Ramme

Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.

Formular

Angiver om hyperlinket bliver indsat som tekst eller som en knap.

Hændelser

Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte din egen programkode til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".

Tekst

Specificerer den synlige tekst eller knappens tekst for hyperlinket.

Navn

Indtast et navn for hyperlinket. LibreOffice indsætter et NAME-mærke i hyperlinket.