Документ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Хипервръзките към произволен документ или цели в документи могат да бъдат редактирани чрез раздела Документ на диалоговия прозорец Хипервръзка.

В лентата Стандартна щракнете върху иконата Хипервръзка, натиснете Документ

Документ

Път

Въведете URL адрес за файлът, който желаете да се отвори когато щракнете върху хипервръзката. Ако не зададете целева рамка, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Отваряне на файл

Отваря диалоговия прозорец Отваряне, в който можете да изберете файл.

Цел в документа

Цел

Указва цел за хипервръзката в документа, зададе в Път.

Цел в документа

Отваря диалоговия прозорец Цел в документа.

URL

Указва URL адреса, който се получава от въведеното в полетата Път и Цел.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката се вмъква като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или “задействане на хипервръзка“.

Текст

Указва видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.