Databasguiden

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Databasguiden skapar en databasfil som innehåller information om en databas.

Beroende på typ av operation och databas innehåller Databasguiden olika många steg.

  • Om du skapar en ny databasfil innehåller guiden två steg.

Databasurval

Skapar en ny databas, öppnar en databasfil eller ansluter till en befintlig databas.

Spara och fortsätt

Anger om du vill registrera databasen, öppna den för redigering eller infoga en ny tabell.

  • Om du öppnar Databasguiden för att skapa en databasfil för en befintlig databasanslutning kan det finnas fler steg för att ange sökvägar, autentiseringsinformation med mera.

Upprätta en anslutning till textfiler

Upprätta en LDAP-anslutning

Upprätta en dBASE-anslutning

Upprätta en JDBC-anslutning

Upprätta en Oracle-databasanslutning

MySQL-inställningar

ODBC-inställningar

Upprätta en kalkylbladsanslutning

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa de markeringar i dialogrutan som gjordes under föregående steg. Den aktuella inställningen ändras inte. Knappen kan bara aktiveras från och med sida två.

Nästa

När du klickar på knappen Nästa använder guiden dialogrutans inställningar och fortsätter till nästa steg. Om du befinner dig i sista steget ändras knappens text till Färdigställ.