Assistent Database

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

De Assistent Database maakt een databasebestand dat informatie over een database bevat.

De Assistent Database bestaat uit een verschillend aantal stappen, afhankelijk van het type werking en het type database.

  • Als u een nieuw databasebestand maakt, bestaat de Assistent uit twee stappen.

Selectie database

Maakt een nieuwe database, opent een databasebestand of maakt een verbinding met een bestaande database.

Opslaan en verder gaan

Specificeert of u de database wilt registreren, de database wilt openen om te bewerken, of een nieuwe tabel wilt invoegen.

  • Opent u de Assistent Database om een databasebestand voor een bestaande databaseverbinding te maken, dan zijn er wellicht meer stappen voor het specificeren van paden, verificatie-informatie enzovoort.

Tekstbestandverbinding instellen

LDAP-verbinding instellen

dBASE-verbinding instellen

JDBC-verbinding instellen

Oracle-databaseverbinding instellen

MySQL-instellingen

ODBC-instellingen

Werkbladverbinding instellen

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee (en hoger).

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.