Ohjattu tietokantamääritys

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ohjattu tietokantamääritys luo tietokantatiedoston, jossa on tietokantaa koskevia tietoja.

Toiminnasta ja tietokannan tyypistä riippuen ohjattu tietokantamääritys koostuu vaihtelevasta määrästä vaiheita.

  • Kun luodaan uusi tietokantatiedosto, ohjatussa toiminnossa on kaksi vaihetta.

Tietokantavalinta

Toimintoa käytetään tietokannan luomiseen, tietokantatiedoston avaamiseen ja yhteyden muodostamiseen tietokantaan.

Tallenna ja jatka

Määritetään, halutaanko rekisteröidä tietokanta, avata tietokanta muokattavaksi vai lisätä uusi taulu.

  • Jos ohjattu tietokantamääritys avataan olemassa olevaa tietokantayhteyttä käyttävän tietokantatiedoston luomiseen , useampia vaiheita voi olla polkujen määritykseen, tunnistustiedoille ynnä muulle.

Yhteyden järjestäminen tekstitiedostoon

LDAP-yhteyden järjestäminen

dBASE-yhteyden järjestäminen

JDBC-yhteyden järjestäminen

Yhteyden järjestäminen Oracle-tietokantaan

MySQL-yhteys

ODBC-yhteys

Laskentataulukkoyhteyden järjestäminen

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Edellinen

Katsellaan edellisen vaiheen asetuksia valintaikkunasta. Nykyiset asetukset säilyvät muuttumattomina. Painike on aktiivinen vain sivulta 2 eteenpäin.

Seuraava

Napsautetaan Seuraava-painiketta ja ohjattu toiminto käyttää valintaikkunan nykyisiä arvoja ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Kun päästään viimeiseen vaiheeseen, painike muuttuu Luo-painikkeeksi.