Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με μία βάση δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο λειτουργικού συστήματος και τον τύπο βάσης δεδομένων, ο Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων αποτελείται από διαφορετικό αριθμό βημάτων.

  • Αν δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων, ο αυτόματος πιλότος περιέχει δύο βήματα.

Επιλογή βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μία νέα βάση δεδομένων, ανοίγει ένα αρχείο βάσης δεδομένων, ή συνδέεται σε μία υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Καθορίζει αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε τη βάση δεδομένων, να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για επεξεργασία, ή να εισάγετε ένα νέο πίνακα.

  • Αν ανοίξετε τον Αυτόματο πιλότο βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων για μία σύνδεση σε υπάρχουσα βάση δεδομένων, ενδεχομένως να υπάρχουν περισσότερα βήματα για τον προσδιορισμό των διαδρομών, πληροφοριών πιστοποίησης και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων.

Ρύθμιση σύνδεσης αρχείου κειμένου

Ρύθμιση σύνδεσης LDAP

Ρύθμιση σύνδεσης dBASE

Ρύθμιση σύνδεσης JDBC

Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων Oracle

Ρυθμίσεις MySQL

Ρυθμίσεις ODBC

Ρύθμιση σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές του παραθύρου διαλόγου που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το κουμπί μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Αν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το κουμπί γίνεται Δημιουργία.