Databaseguide

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Databaseguiden opretter en databasefil, der indeholder information om en database.

Afhængig af typen på operation og typen af database består databaseguiden af et varierende antal trin.

  • Hvis du opretter en ny databasefil, indeholder guiden to trin.

Databasevalg

Opretter en ny database, åbner en databasefil eller forbinder til en eksisterende database.

Gem og fortsæt

Angiver om du vil registrere databasen, åbne databasen for at redigere, eller indsætte en ny tabel.

  • Hvis du åbner databaseguiden for at oprette en databasefil til en eksisterende databaseforbindelse, kan der være flere trin til at angive stier, identifikationsinformation med mere.

Opsætning af forbindelse til tekstfil

Opret LDAP-forbindelse

Opret dBASE-forbindelse

Opret JDBC-forbindelse

Opret Oracle-databaseforbindelse

MySQL-indstillinger

ODBC-indstillinger

Opret regnearksforbindelse

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.