Průvodce databází

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Průvodce databází vytvoří databázový soubor, který obsahuje informace o databázi.

V závislosti na typu operace a typu databáze se Průvodce databází skládá z různého počtu kroků.

  • Pokud vytváříte nový databázový soubor, obsahuje průvodce dva kroky.

Výběr databáze

Vytvoří novou databázi, otevře databázový soubor nebo připojí k existující databázi.

Uložit a pokračovat

Určuje, zda chcete zaregistrovat databázi, otevřít databázi pro úpravy nebo vložit novou tabulku.

  • Pokud vytváříte v Průvodci databází databázový soubor pro existující databázové připojení, může obsahovat více kroků k určení cest, autentizačních údajů a podobně.

Nastavení připojení k textovému souboru

Nastavení připojení k LDAP

Nastavení připojení k dBASE

Nastavení připojení k JDBC

Nastavení připojení k databázi Oracle

Nastavení MySQL

Nastavení ODBC

Nastavení připojení k sešitu

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazení předchozích nastavení v dialogu. Současné nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.