Помощник за бази от данни

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Помощникът за бази от данни създава файл на база от данни, който съдържа информация за базата.

Според вида на операцията и на базата от данни помощникът за бази от данни се състои от различен брой стъпки.

  • Ако създавате нов файл с база от данни, помощникът съдържа две стъпки.

Избрана база от данни

Създава нова база от данни, отваря файл на база от данни или осъществява връзка със съществуваща база от данни.

Записване и продължаване

Определя дали базата от данни ще бъде регистрирана, отворена за редактиране или отворена за добавяне на таблици.

  • Ако отворите помощника за бази от данни, за да създадете файл на база от данни за съществуваща връзка с БД, може да има повече стъпки за задаване на пътища, имена и пароли и др.

Настройване на връзка към текстови файлове

Настройване на връзка към LDAP

Настройване на връзка към dBASE

Настройване на връзка към JDBC

Настройване на връзка към база от данни на Oracle

Настройки на MySQL

Настройки на ODBC

Настройване на връзка към електронна таблица

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.