Veritabanı Kısayol Tuşları

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Veritabanlarında kullanılan kısayol tuşları listesi aşağıdadır.

Ayrıca genel LibreOffice kısayol tuşları da kullanılır.

Note.png Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.

Veritabanları için kısayol tuşları

Sorgu tasarımında

Kısayol Tuşları Sonuçlar
F6 Sorgu tasarımı alanları arasında geçiş yapar.
Sil (Delete) Bir tabloyu sorgu tasarımından siler.
Sekme (Tab) Bağlantı çizgisini seçer.
Shift+F10 Kısayol menüsünü açar.
F4 Önizleme
F5 Sorguyu çalıştırır
F7 Tablo veya sorgu ekler

Denetim Özellikleri Penceresi

Kısayol Tuşları Sonuçlar
Alt+Aşağı Ok Açılır kutuyu açar.
Alt+Yukarı Ok Açılır kutuyu kapatır.
Shift+Enter Yeni bir satır ekler.
Yukarı Ok İmleci önceki satıra konumlandırır.
Aşağı Ok İmleci sonraki satıra konumlandırır.
Enter Alanda girişi tamamlar ve imleci sonraki alana yerleştirir.
Ctrl+F6 Odağı (tasarım kipinde değilse) ilk denetim öğesine ayarlar. İlk denetim form gezgininde listelenen ilk elemandır.

Basic iletişimlerinin yaratılması için kısayollar

Kısayol Tuşları Sonuçlar
Ctrl+PgUp Sekmeler arasında atlar.
Ctrl+PgDn Sekmeler arasında atlar.
F6 Pencereler arasında geçiş yapar.
Sekme (Tab) Denetim alanlarının seçimi.
Üst karakter+Sekme (Shift+Tab) Denetim alanlarının ters yönde seçimi.
Ctrl+Enter Seçilmiş denetimi ekler.
Ok tuşu

Ctrl+Ok tuşu

Seçili denetim öğesini 1 mm'lik adımlar halinde ok yönüne doğru taşır. Nokta düzenleme kipinde seçilmiş denetimin boyutunu değiştirir.
Ctrl+Tab Nokta düzenleme kipinde, sonraki tutma noktasına atlar.
Shift+Ctrl+Tab Nokta düzenleme kipinde, önceki tutma noktasına atlar.
Esc Geçerli seçimden ayrılır.

Related Topics

== Veritabanı Tablosunda Satırlar ve Sütunların Seçilmesi (F4 tuşuyla açılmış) ==

{