Databas-kortkommandon

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Följande är en lista över de kortkommandon som är tillgängliga i databaser.

Även de allmänna kortkommandona i LibreOffice fungerar.

Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Kortkommandon för databaser

I Sökningsutkast

Kortkommandon Resulterar i
F6 Hoppa mellan sökningsutkastområden.
Delete Tar bort en tabell från Sökningsutkast.
Tabb Markerar förbindelselinjen.
Skift+F10 Öppnar snabbmenyn.
F4 Förhandsgranskning
F5 Kör fråga
F7 Lägg till tabell eller fråga

Fönstret Kontrollegenskaper

Kortkommandon Resulterar i
Alt+Nedåtpil Öppnar kombinationsrutan.
Alt+Uppåtpil Stänger kombinationsrutan.
Skift+Retur Infogar en ny rad.
Uppåtpil Placerar markören på den föregående raden.
Nedåtpil Placerar markören på nästa rad.
Retur Slutför inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.
Ctrl+F6 Ställer in fokus (inte i utkastläge) på den första kontrollen. Den första kontrollen är den som listas för i Formulär-Navigator.

Kortkommandon för att skapa Basic-dialogrutor

Kortkommandon Resulterar i
Ctrl+PgUp Hoppar mellan flikar.
Ctrl+PgDn Hoppar mellan flikar.
F6 Hoppa mellan fönster.
Tabb Markering av kontrollfälten.
Skift+Tabb Markering av kontrollfälten i motsatt riktning.
Ctrl+Retur Infogar den markerade kontrollen.
Piltangent

Ctrl+Piltangent

Flyttar den markerade kontrollen i 1 mm långa steg i respektive riktning. I punktredigeringsläge ändrar den storleken för den markerade kontrollen.
Ctrl+Tabb Hoppar till nästa handtag i punktredigeringsläge.
Skift+Ctrl+Tabb Hoppar till föregående handtag i punktredigeringsläge.
Esc Avslutar aktuell markering.

Related Topics

== Markera rader och kolumner i en databastabell (öppnas med F4) ==

{