Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sledi seznam tipk za bližnjice, ki so na voljo pri delu z zbirkami podatkov.

Veljajo tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.

Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

Pri oblikovanju poizvedbe

Tipke za bližnjico Rezultati
F6 Skoči na drugo področje oblikovanja poizvedbe.
Izbriši Izbriše tabelo iz oblikovanja poizvedbe.
Tabulatorka Izbere povezovalno črto.
Dvigalka+F10 Odpre kontekstni meni.
F4 Predogled
F5 Zaženi poizvedbo
F7 Dodaj tabelo ali poizvedbo

Okno lastnosti kontrolnika

Tipke za bližnjico Rezultati
Izmenjalka+smerna tipka navzdol Odpre kombinirano polje.
Izmenjalka+smerna tipka navzgor Zapre kombinirano polje.
Dvigalka+vnašalka Vstavi novo vrstico.
Puščica navzgor Postavi kazalko v prejšnjo vrstico.
Puščica navzdol Postavi kazalko v naslednjo vrstico.
Vnašalka Dokonča vnos v polje in postavi kazalko v naslednje polje.
Krmilka+F6 Aktivira prvi kontrolnik (če ne gre za urejevalni način). Prvi kontrolnik je prvi na seznamu krmarja po obrazcu.

Tipke za bližnjico pri ustvarjanju pogovornih oken Basic

Tipke za bližnjico Rezultati
Krmilka+PgUp Skoči na naslednji tabulator.
Krmilka+PgDn Skoči na naslednji tabulator.
F6 Skoči na naslednje okno.
Tabulatorka Izbor polj kontrolnika.
Dvigalka+tabulatorka Izbor polj kontrolnika v nasprotnem zaporedju.
Krmilka+vnašalka Vstavi izbrani kontrolnik.
Smerna tipka

Krmilka+smerna tipka

Izbrani kontrolnik pomakne za 1mm v ustrezni smeri. V načinu urejanja točke spremeni velikost izbranega kontrolnika.
Krmilka+tabulatorka V načinu urejanja točke skoči na naslednjo ročico.
Dvigalka+Krmilka+tabulatorka V načinu urejanja točke skoči na prejšnjo ročico.
Ubežnica Zapusti trenuten izbor.

Related Topics

== Izbiranje vrstic in stolpcev v tabeli zbirke podatkov (s tipko F4) ==

{