Hurtigtaster i databaser

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dette er en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig i databaser.

De generelle hurtigtastene i LibreOffice gjelder også her.

Note.png Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.

Hurtigtaster for databaser

I spørringsutforming

Hurtigtaster Resultater
F6 Bytte mellom områder i spørringsutforming.
Delete Sletter en tabell fra spørringsutforminga.
Tab Velger tilkoblingslinjen.
Shift + F10 Åpner sprettoppmenyen.
F4 Forhåndsvisning
F5 Kjør spørring
F7 Legg til en tabell eller spørring

Kontrollegenskaper-vindu

Hurtigtaster Resultater
Alt + pil ned Åpner kombinasjonsboksen.
Alt + pil opp Lukker kombinasjonsboksen.
Shift + Enter Setter inn en ny linje.
Pil opp Plasserer markøren i den forrige linja.
Pil ned Plasserer markøren i den neste linja.
Enter Fullfører skrivinga i feltet og plasserer skrivemerket i neste tekstfelt.
Ctrl+F6 Setter fokuset (hvis ikke i utformingstilstand) til første kontroll. Dette er den første vist i Skjemanavigatoren.

Snarveier for oppretting av dialogvinduer i Basic.

Hurtigtaster Resultater
Ctrl + Page Up Veksler mellom faner.
Ctrl+ Page Down Veksler mellom faner.
F6 Veksler mellom vinduer.
Tab Valg av kontrollfeltene.
Shift + Tab Valg av kontrollfeltene i motsatt retning.
Ctrl + Enter Setter inn den valgte kontrollen.
Piltast

Ctrl + Home

Flytter den valgte kontrollen i steg på 1 mm i den respektive retningen. I pekeredigeringstilstand, forandres størrelsen i den valgte kontrollen.
Ctrl + Tabulator I pekeredigeringstilstand, veksler til neste alias.
Shift + Ctrl + Tab I pekeredigeringstilstand, veksler til forrige alias.
Escape Forlater det gjeldende valget.

Related Topics

== Velger rader og kolonner i en databasetabell (åpnes med F4) ==

{