គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់​ដែល​មាន​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវកាត់​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ក៏​អនុវត្ត​ដែរ ។

Note.png គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​

ក្នុង​​ការ​រចនា​សំណួរ​

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ លទ្ធ​ផល
F6 លោត​ចន្លោះ​តំបន់​រចនា​សំណួរ​ ។
លុប លុប​តារាង​មួយ​ពី​ការ​រចនា​សំណួរ​ ។
ថេប (Tab) ជ្រើស​បន្ទាត់​ត​ភ្ជាប់​ ។
​​ប្តូរ ​(Shift)​+F10 បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ ។
F4 មើល​ជា​​​មុន
F5 រត់​សំណួរ​
F7 បន្ថែម​តារាង​ឬ សំណួរ​

បង្អួច​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ លទ្ធ​ផល
ជំនួស(Alt)+ព្រួញ​ចុះក្រោម បើក​​ប្រអប់​បន្សំ​ ។
ជំនួស(Alt)+ព្រួញ​ឡើង​លើ បិទ​ប្រអប់​បន្សំ​ ។
ប្តូរ (Shift) + បញ្ចូល (Enter) បញ្ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី​មួយ​ ។
​​ព្រួញ​ឡើង​លើ ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​បន្ទាត់​មុន​ ។
ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​បន្ទាត់​បន្ទាប់​ ។
បញ្ចូល​​(Enter) បញ្ចប់​ការ​បំពេញ​ក្នុងវាល​​ និង ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​វាល​​បន្ទាប់ ។
បញ្ជា(Ctrl)+F6 កំណត់​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ (ប្រសិន​មិន​នៅ​ក្នុង​របៀប​រចនា) ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​គឺ​ជា​​វត្ថុ​បញ្ជា​ដំបូង​​ដែល​ត្រូវ​បានរាយ​បញ្ជី​ក្នុង​កម្ម​វិធី​រុក​រក​សំណុំបែប​បទ​ ។

ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​បង្កើត​ប្រអប់​មូល​ដ្ឋាន

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ លទ្ធ​ផល
បញ្ជា(Ctrl)+ទំព័រលើ លោតរវាង​​​​ផ្ទាំង​ ។
បញ្ជា(Ctrl)+ទំព័រ​ក្រោម លោតរវាង​​​​ផ្ទាំង​ ។
F6 លោត​រវាង​បង្អួច​ ។
ថេប (Tab) ជម្រើស​របស់​វាល​​វត្ថុ​​បញ្ជា​ ។
ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab) ​ជម្រើស​របស់​វាល​​វត្ថុ​បញ្ជា​ ក្នុង​ទិស​ផ្ទុយ​គ្នា​ ។
បញ្ជា(Ctrl)+បញ្ចូល(Enter) បញ្ចូល​​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។
គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ

បញ្ជា(Ctrl)+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​គ្រប់​ជំហាន​ ១​ ម.ម ក្នុង​ទិស​រៀងៗ​ខ្លួន​ ។ ក្នុង​របៀប​ការ​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ វា​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ​របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​​ជ្រើស​ ។
បញ្ជា(Ctrl)+ថេប(Tab) ក្នុង​របៀប​​ការ​​កែ​សម្រួល​ចំណុច​ លោត​ទៅ​ចំណុច​ទាញ​បន្ទាប់​ ។
ប្ដូរ(Shift)+បញ្ជា(Ctrl)+ថេប (Tab) ក្នុង​របៀប​ការ​កែសម្រួល​ចំណុច​ លោត​ទៅ​ចំណុច​ទាញ​មុន​ ។
គេច​ (Esc) ចេញ​ពី​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Related Topics

== ការ​ជ្រើស​ជួរដេក និង​ជួរឈរ​នៅក្នុង​តារាង​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (បើក​ដោយ F4) ==

{