Πλήκτρα συντόμευσης για Βάση δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Η παρακάτω λίστα αφορά τα διαθέσιμα πλήκτρα συντόμευσης στην βάση δεδομένων.

Τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice επίσης ισχύουν.

Note.png Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.

Πλήκτρα συντόμευσης για την βάση δεδομένων

Στη σχεδίαση ερωτήματος

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτελέσματα
F6 Μεταπηδά μεταξύ των επιφανειών της σχεδίασης ερωτήματος.
Διαγραφή Διαγράφει ένα πίνακα από την σχεδίαση ερωτήματος.
Tab Επιλέγει την γραμμή σύνδεσης
Shift+F10 Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος
F4 Προεπισκόπιση
F5 Εκτέλεση ερωτήματος
F7 Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος

Παράθυρο Ιδιοτήτων στοιχείων Ελέγχου

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτελέσματα
Alt+Κάτω Βέλος Ανοίγει το πεδίο συνδυασμού
Alt+Πάνω Βέλος Κλείνει το πεδίο συνδυασμού
Shift+Enter Εισάγει μια νέα γραμμή.
Πάνω βέλος Τοποθετεί τον δρομέα στην προηγούμενη γραμμή
Κάτω βέλος Τοποθετεί τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή
Πλήκτρο Enter Ολοκληρώνει την εισαγωγή στο πεδίο και τοποθετεί το δρομέα στο επόμενο πεδίο..
Ctrl+F6 Προσδιορίζει την εστίαση (αν δεν είναι σε κατάσταση σχεδιασμού) στο πρώτο στοιχείο ελέγχου. Το πρώτο στοιχείο ελέγχου είναι το πρώτο που αναφέρεται στον Περιηγητή φόρμας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την δημιουργία Basic διαλόγων

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτελέσματα
Ctrl+PgUp Μετάβαση ανάμεσα στις καρτέλες.
Ctrl+PgDn Μετάβαση ανάμεσα στις καρτέλες.
F6 Μετάβαση ανάμεσα στα παράθυρα.
Tab Επιλογή των πεδίων ελέγχου
Shift + Tab Επιλογή των πεδίων ελέγχου σε αντίθετη κατεύθυνση
Ctrl+Enter Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου
Πλήκτρο Βέλος

Ctrl+πλήκτρο βέλος

Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου σε βήματα του 1 mm στην επιθυμητή κατεύθυνση. Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, αλλάζει το μέγεθος του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.
Ctrl+Tab Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, πηγαίνει στο επόμενο σημείο χειρισμού.
Shift+Ctrl+Tab Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, πηγαίνει στο προηγούμενο σημείο χειρισμού.
Esc Απομακρύνεται από την τρέχουσα επιλογή.

Related Topics

== Επιλογή των σειρών και των στηλών σε έναν πίνακα βάσεων δεδομένων (ανοίγει με F4) ==

{