Клавишни комбинации за бази от данни

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.

Общите клавишни комбинации в LibreOffice също са приложими.

Note.png Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.

Клавишни комбинации за бази от данни

При проектиране на заявка

Клавишни комбинации Действие
F6 Превключва между областите за проектиране на заявка.
Delete Изтрива таблица от макета на заявката.
Tab Избира съединителната линия.
Shift+F10 Отваря контекстното меню
F4 Мостра
F5 Изпълняване на заявка
F7 Добавяне на таблица или заявка

Прозорец за свойства на елемент за управление

Клавишни комбинации Действие
Alt+стрелка надолу Отваря списъка на комбинираното поле.
Alt+стрелка нагоре Затваря списъка на комбинираното поле.
Shift+Enter Вмъква нов ред.
Стрелка нагоре Премества курсора в предходния ред.
Стрелка надолу Премества курсора в следващия ред.
Enter Завършва входа в полето и премства курсора в следващото поле.
Ctrl+F6 Премества фокуса (освен в режим "проектиране") върху първия елемент за управление. Първият елемент за управление е този, който е показан първи в списъка на навигатора за формуляри.

Клавишни комбинации за създаване диалогови прозорци на Basic

Клавишни комбинации Действие
Ctrl+PgUp Превключва между разделите.
Ctrl+PgDn Превключва между разделите.
F6 Превключва между прозорците.
Tab Избиране на елементи за управление.
Shift+Tab Избиране на елементи за управление в обратна посока.
Ctrl+Enter Вмъква избрания елемент за управление.
Клавиш със стрелка

Ctrl+клавиш стрелка

Мести избрания елемент за управление на стъпки от 1 мм в съответната посока. В режим "редактиране на възли" променя размера наизбрания елемент за управление.
Ctrl+Tab В режим "редактиране на възли" превключва към следващия манипулатор.
Shift+Ctrl+Tab В режим "редактиране на възли" превключва към предходния манипулатор.
Esc Изоставя текущия избор.

Related Topics

== Избиране на редове и колони в таблица от база от данни (отворена с F4) ==

{