ទិដ្ឋភាព​ទូទៅរបស់​​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ LibreOffice

ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​ មើល - ប្រភព​ទិន្នន័យ ឬ ចុច​ F4 ដើម្បី​ហៅ​ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ពី​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ ឬ សៀវភៅ​បញ្ជី​ ។

នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​​ កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​តារាង​មួយ ឬ សំណួរ​នៅ​ទីនោះ អ្នក​ឃើញ​មាតិកា​របស់​តារាង​​ ឬ សំណួរ​​នេះ​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ ។ នៅ​រឹម​កំពូល​គឺ​ របារ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ប្រភព​ទិន្នន័យ

សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ជា​ប្រភព​ទិន្នន័យ

មើល​មាតិកា​ប្រភព​ទិន្នន័យ

របារ​ម៉ឺនុយ​របស់​ឯកសារ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​

សំណុំ​បែប​បទ​ និង របាយការណ៍

បង្កើត​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ថ្មី​ កែសម្រួល​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែប​បទ អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ

បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ផ្ទុយ​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ​កែ​សម្រួល

អ្នក​ជំនួយ​ការ​របាយការណ៍

ការ​ប្រើ​ និង កែសម្រួល​របាយការណ៍​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

សំណួរ

បង្កើត​សំណួរ​ថ្មី​ ឬ ទិដ្ឋភាព​តារាង កែសម្រួល​រចនា​សម្ព័ន្ធ​​សំណួរ

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណួរ

បញ្ចូល​ កែសម្រួល និង ចម្លង​កំណត់ត្រា

តារាង

បង្កើត​តារាង​ថ្មី កែ​សម្រួល​រចនាប័ទ្ម​តារាង សន្ទស្សន៍ ទំនាក់ទំនង

អ្នកជំនួយ​ការ​តារាង

បញ្ចូល​ កែសម្រួល និង ចម្លង​កំណត់ត្រា