Σύνοψη βάσης δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εργασία με βάσεις δεδομένων στο LibreOffice

Προβολή προέλευσης δεδομένων

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση δεδομένων ή πατήστε F4 για να καλέσετε την προβολή προέλευσης δεδομένων ενός εγγράφου κειμένου ή ενός υπολογιστικού φύλλου.

Στα αριστερά, μπορείτε να δείτε τον Εξερευνητή προέλευσης δεδομένων. Εάν επιλέξετε ένα πίνακα ή ερώτημα σε αυτό το σημείο, εμφανίζονται τα περιεχόμενα αυτού του πίνακα ή του ερωτήματος στα δεξιά. Στο επάνω περιθώριο βρίσκεται η Γραμμή δεδομένων πίνακα.

Προελεύσεις δεδομένων

βιβλίο διευθύνσεων ως προέλευση δεδομένων

Προβολή περιεχομένων προέλευσης δεδομένων

Γραμμή μενού ενός αρχείου βάσης δεδομένων

Φόρμες και αναφορές

Δημιουργία νέου εγγράφου φόρμας, επεξεργασία στοιχείων ελέγχου φόρμας, Αυτόματος πιλότος φόρμας

Καταχώριση δεδομένων έναντι επεξεργασίας φόρμας

Αυτόματος πιλότος αναφοράς

Χρήση και επεξεργασία αναφορών βάσης δεδομένων

Ερωτήματα

Δημιουργία νέου ερωτήματος ή προβολή πίνακα, επεξεργασία δομής ερωτήματος

Αυτόματος πιλότος φόρμας

Καταχώριση, επεξεργασία και αντιγραφή εγγραφών

Πίνακες

Δημιουργία νέου πίνακα, επεξεργασία δομής πίνακα, ευρετήριο, σχέσεις

Αυτόματος πιλότος πίνακα

Καταχώριση, επεξεργασία και αντιγραφή εγγραφών