Бази от данни – общ преглед

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Работа с бази от данни в LibreOffice

Изглед Източници на данни

Изберете Изглед - Източници на данни или натиснете F4, за да извикате изгледа с източниците на данни от текстов документ или електронна таблица.

Отляво се вижда you can see the Data source explorer. If you select a table or query there, you see the contents of this table or query on the right. At the top margin is the Table Data bar.

Източници на данни

Адресен бележник като източник на данни

Разглеждане съдържанието на източник на данни

Лента с менюта на файл с база от данни

Формуляри и справки

Създаване на нов документ – формуляр, редактиране на елементи за управление, помощник за формуляри

Въвеждане на данни и редактиране на формуляр

Помощник за справки

Използване и редактиране на справки в бази от данни

Заявки

Създаване на нова заявка или виртуална таблица, редактиране на структурата на заявка

Помощник за заявки

Въвеждане, редактиране и копиране на записи

Таблици

Създаване на нова таблица, редактиране на структурата на таблица, index, релации

Помощник за таблици

Въвеждане, редактиране и копиране на записи