LibreOffice Veritabanı

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice Base içinde, geniş çeşitlilikteki veritabanı dosya biçimlerine ulaşabilirsiniz. LibreOffice Base, DBASE biçimi gibi, doğal olarak bazı yalın dosya veritabanı biçimlerini destekler. Aynı zamanda LibreOffice Base'i, MySQL ve Oracle'dan gibi, harici ilişkisel veritabanlarına bağlanmak için kullanabilirsiniz.

Takip eden veritabanı tipleri LibreOffice Base içerisinde salt okunur türlerdir. LibreOffice Base içerisinden bu veritabanı türleri için veritabanı yapısını değiştirmek veya veritabanı kayıtlarını düzenlemek, onları eklemek veya silmek mümkün değildir:

  • Çalışma sayfası dosyaları
  • Metin dosyaları
  • Adres defteri verisi

Bir LibreOffice Veritabanı kullanmak

  • Yeni bir veritabanı dosyası oluşturmak için Dosya - Yeni - Veritabanını takip edin.

Veritabanı Sihirbazı bir veritabanı dosyası oluşturmanızı ve LibreOffice içerisine yeni bir veritabanı kaydetmenize yardım eder.

Note.png Veritabanı dosyası sorgular, raporlar ve veritabanı için formlar ile kayıtların saklandığı veritabanına da bir bağlantı içerir. Biçimlendirme bilgisi de veritabanı dosyasında saklanır.
  • Bir veritabanı dosyasını açmak için, Dosya - Aç'ı seçin. Dosya türü liste kutusunda, sadece "Veritabanı belgeleri"ni görmek için seçin. Bir veritabanı belgesini seçin ve Aç'a tıklayın.

Related Topics

Bir Veritabanını Görüntülemek

Veritabanını Kaydetmek ve Silmek

Yeni Veritabanı Oluşturmak

Tablolarla Çalışmak

Sorgularla Çalışmak

Formlar ile Çalışmak

Rapor Oluşturmak

Base'de Verileri İçe ve Dışa Aktarmak

Veritabanı Genel Bakış

Menüler

Araç çubukları

Veritabanı Kısayol Tuşları

Base hakkında Wiki sayfası