LibreOffice-databas

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice Base kan du använda data som lagras i många olika typer av databasfilformat. LibreOffice Base stöder vissa oformaterade databasfilformat, till exempel dBASE-formatet. Du kan också använda LibreOffice Base om du vill ansluta till externa relationsdatabaser, till exempel databaser från MySQL eller Oracle.

Följande databastyper är skrivskyddade typer i LibreOffice Base. Inifrån LibreOffice Base går det inte att ändra databasstrukturen eller redigera, infoga eller ta bort databasposter för följande databastyper:

  • Tabellfiler
  • Textfiler
  • Adressbokdata

Använda en databas i LibreOffice

  • Om du vill skapa en ny databasfil väljer du Arkiv - Ny - Databas.

I Databasguiden får du hjälp med att skapa en databasfil och registrera en ny databas i LibreOffice.

Note.png Databasfilen innehåller sökningar, rapporter och formulär för databasen samt en länk till databasen där posterna lagras. Även formateringsinformation lagras i databasfilen.
  • Öppna en databasfil genom att välja Arkiv - Öppna. Välj i listrutan Filtyp att endast "Databasdokument" ska visas. Markera ett databasdokument och klicka på Öppna.

Related Topics

Visa en databas

Registrera och radera databaser

Skapa en ny databas

Arbeta med tabeller

Arbeta med sökningar

Arbeta med formulär

Skapa rapporter

Importera och exportera data i Base

Databasöversikt

Menyer

Verktygsrader

Databas-kortkommandon

Wikisida om Base