Baza danych LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W programie LibreOffice Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach. LibreOffice Base zapewnia natywną obsługę baz w formacie pliku płaskiego, np. dBASE. Za pomocą programu LibreOffice Base można również nawiązywać połączenia z relacyjnymi bazami MySQL i Oracle.

Poniższe typy baz danych są wyłącznie bazami do odczytu w programie LibreOffice Base. Z poziomu programu LibreOffice Base nie można zmienić struktury bazy danych ani edytować, wstawiać czy usuwać rekordów w tych typach baz danych:

  • Pliki arkuszy kalkulacyjnych
  • Pliki tekstowe
  • Dane książki adresowej

Używanie baz danych w LibreOffice

  • Aby utworzyć nową bazę danych wybierz Plik - Nowy - Baza danych.

Kreator bazy danych pomaga w tworzeniu pliku bazy danych i rejestrowaniu nowej bazy w pakiecie LibreOffice.

Note.png Plik bazy danych zawiera kwerendy, raporty oraz formularze bazy, jak również powiązanie z bazą, w której są zapisane właściwe rekordy. W pliku bazy danych zapisane są także informacje dotyczące formatowania.
  • Aby otworzyć plik bazy danych, wybierz Plik - Otwórz. W polu listy Typ pliku wybierz taką opcję, aby widoczne były tylko "Dokumenty baz danych". Wybierz dokument bazy danych i kliknij przycisk Otwórz.

Related Topics

Przeglądanie bazy danych

Rejestracja i usuwanie bazy danych

Tworzenie nowej bazy danych

Praca z tabelami

Praca z kwerendami

Praca z formularzami

Praca z raportami

Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

Bazy danych - przegląd

Menu

Paski narzędzi

Skróty klawaturowe bazy danych

Strona wiki o programie Base