Работа с бази от данни в LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В LibreOffice Base можете да осъществявате достъп до данни, съхранявани в широк спектър от файлови формати за бази от данни. LibreOffice Base вътрешно поддържа някои неструктурирани формати за бази от данни, например този на dBASE. Освен това чрез LibreOffice Base можете да се свързвате с външни релационни бази от данни, например на MySQL или Oracle.

Следващите типове бази от данни са достъпни само за четене в LibreOffice Base. Чрез LibreOffice Base не можете да променяте структурата им или да редактирате, вмъквате и изтривате записи в тях:

  • Файлове с електронни таблици
  • Текстови файлове
  • Данни от адресен бележник

Работа с база от данни в LibreOffice

  • За да създадете нов файл на база от данни, изберете Файл - Нов - База от данни.

Помощникът за бази от данни ви помага да създадете база от данни и да регистрирате нова база от данни в LibreOffice.

Note.png Файлът на базата от данни съдържа заявки, справки и формуляри за нея, както и връзка със самата база от данни, в която се съхраняват записите. В същия файл е зададено и форматирането на данните.
  • За да отворите файл на база от данни, изберете File - Open. В списъка Тип на файла посочете, че искате да виждате само документи – бази от данни. Изберете такъв документ и натиснете Отваряне.

Related Topics

Преглеждане на база от дани

Регистриране и изтриване на база от данни

Създаване на нова база от данни

Работа с таблици

Работа със заявки

Работа с формуляри

Създаване на справки

Импортиране и експортиране на данни в Base

Бази от данни – общ преглед

Менюта

Ленти с инструменти

Клавишни комбинации за бази от данни

Уикистраница за Base (на английски език)