Skapa en ny databas

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Välj Arkiv - Nytt - Databas.

    Då öppnas Databasguiden där du skapar en ny databasfil.
  2. I Databasguiden väljer du typ av databas och du kan välja att öppna Tabellguiden som nästa guide.

    I Tabellguiden får du hjälp med att infoga en tabell i den nya databasfilen.

Related Topics

Använda databaser i LibreOffice Base

Databasöversikt