Kuusdeetaa Haaraa Uumuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Faayilii - Haaraa - Kuusdeetaa fili.

    Kuni Masaka Kuusdeetaa bakka faayilii kuusdeetaa haaraa uumtu bana.
  2. Masaka Kuusdeetaa keessaa,gosa kuusdeetaa filadhuutii dirqalicha Masaka Gabatee akka masaka itti aanuutti banuuf filadhu.

    Masaka Gabatee faayilicha kuusdeetaa haaraatti gabatee ida'uuf si fayyada.

Related Topics

Kuusdeetaa as keessaa fayyadamuu LibreOffice Base

Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa