Lage en ny database

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Velg Fil → Ny → Database.

    Nå åpnes databaseveiviseren, som kan brukes til å lage en ny databasefil.
  2. I Databaseveiviseren, velg databasetype og innstillingen for å åpne Tabellveiviseren som den neste veiviseren.

    Tabellveiviseren hjelper deg med å legge til en tabell i en ny databasefil.

Related Topics

Bruk av databaser i LibreOffice Base

Databaseoversikt