Δημιουργία μιας νέας βάση δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Βάση δεδομένων.

    Αυτό ανοίγει τον Αυτόματο πιλότο βάσης δεδομένων, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο βάσης δεδομένων.
  2. Στον αυτόματο πιλότο βάσεων δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο της βάσης δεδομένων, και μετά την επιλογή για να ανοίξετε τον αυτόματο πιλότο πινάκων ως τον επόμενο αυτόματο πιλότο.

    Ο Αυτόματος πιλότος πίνακα σας βοηθάει να προσθέσετε ένα πίνακα στο αρχείο βάσης δεδομένων σας.

Related Topics

Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Σύνοψη βάσης δεδομένων