Създаване на нова база от данни

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Изберете Файл - Нов - База от данни.

    Това отваря помощника за бази от данни, в който можете да създадете нов файл с база от данни.
  2. В помощника за база от данни изберете типа на базата и укажете отваряне на помощника за таблици като следващ помощник.

    Помощникът за таблици служи за добавяне на таблица към новата база от данни.

Related Topics

Работа с бази от данни в LibreOffice Base

Бази от данни – общ преглед