Lage rapporter

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

En rapport er et tekstdokument som kan vise data i en ordnet rekkefølge og formatering. I LibreOffice Base har du valget mellom å lage en rapport på egenhånd ved bruk av dra og slipp i Rapportbygger-vinduet, eller halvautomatisk ved å følge en serie med dialogvinduer i Rapportveiviseren.

Denne lista inneholder informasjon du kan bruke til å bestemme hvilken metode du bør bruke for dataene dine:

Rapportbygger Rapportveiviser
Startet med kommandoen «Lag rapport i Utformingsvisning». Startes med «Lag rapport med veiviser».
Full fleksibilitet med hensyn til bruk av rapportbunntekster og -topptekster, sidetopptekster og -undertekster, eller rapporter med flere spalter. Bruker en Writer-mal for å lage et rapportdokument.
Brug dra og slipp for å plassere datapostfelter eller andre utformingselementer som bilder eller linjer. Velg blant flere muligheter for å ordne dataposterne.
Lager et øyeblikksbilde av dataene. For å se en oppdateret rapport, utfør den samme rapport igjen for å lage et nytt Writer-dokument med de opdaterte dataene. Du kan velge å lage et øyeblikksbilde med faste data eller en «øyeblikks»-rapport med referanser til de aktuelle dataene på det tidspunktet da du åpnet databasen.
Lagrer rapporten som et Writer-tekstdokument, med informasjon om og hvordan rapporten lages. Lagrer rapporten og informasjonen om å lage rapporten i Base-filen.
Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik på rapportnavnet for å lage en ny rapport med de gjeldende dataene. Velg Åpne i sprettoppmenyen eller dobbeltklik på rapportnavnet for å se det statiske øyebliksbildet av dataene fra første oprettelsestidspunkt, eller for å lage en ny rapport med de aktuelle dataene. Dette avhenger av det siste valget i veiviseren.
Velg Rediger i sprettoppmenyen for et rapportnavn, for å åpne Rapportbygger-vinduet med rapportinformasjonen innlastet. Velg Rediger i sprettoppmenyeb for et rapportnavn, for å endre Writer-malen som ble brukt til å lage rapporten.

Lage en ny rapport manuelt i Utformingsvisning.

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.
  2. Trykk på Rapporter i venstre felt i databasevinduet.
  3. Klikk på Lag rapport i Utformingsvisning.
  4. Følg anvisningene i veiviseren Rapportbygger.

Lage en ny rapport med Rapportveiviser

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye rapporten i.
  2. Trykk på Rapporter i venstre felt i databasevinduet.
  3. Trykk på Lag rapport med veiviser.
  4. Følg stegene i Rapportveiviseren for å lage rapporten.

Related Topics

Bruke og redigere databaserapporter

Bruk av databaser i LibreOffice Base

Databaseoversikt