Vytvoření sestavy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sestava je textový dokument aplikace Writer, který zobrazuje údaje uspořádané a naformátované. V LibreOffice Base můžete sestavy tvořit buď ručně pomocí přetahování hodnot v Návrháři sestav nebo poloautomaticky v Průvodci sestavou.

Následující seznam vám poskytne informace, podle kterých si můžete vybrat vhodnější způsob:

Návrhář sestav Průvodce sestavou
Spouští se příkazem "Vytvořit sestavu v režimu návrhu". Spouští se příkazem "Použít průvodce pro vytvoření sestavy".
Naprostá volnost v použití záhlaví a zápatí sestavy či stránky, vícesloupcové sestavy. K vygenerování dokumentu sestavy se používá šablona Writeru.
Údaje a další prvky dokumentu (např. obrázky nebo čáry) se umisťují přetažením. Rozvržení záznamů se vybere z několika možností.
Vygeneruje se jednorázový výstup údajů. Pro aktualizaci údajů znovu spusťte stejnou sestavu a vygeneruje se aktualizovaný dokument Writer. Můžete si vybrat, zda vygenerovat jednorázový výstup s pevnými údaji, nebo "živou" sestavu s odkazy na aktuální údaje.
Uloží sestavu jako textový dokument aplikace Writer. Do souboru Base se uloží informace, jak vytvořit sestavu. Do souboru Base se uloží sestava i informace, jak ji vytvořit.
Zvolte Otevřít v místní nabídce nebo poklepejte na název sestavy, pokud chcete vytvořit novou sestavu s aktuálními údaji. Zvolte Otevřít v místní nabídce nebo poklepejte na název sestavy, pokud chcete zobrazit údaje z doby prvního vytvoření nebo vytvořit novou sestavu s aktuálními údaji. Provedená akce závisí na vaší volbě na poslední straně průvodce.
Zvolte Upravit v místní nabídce názvu sestavy, pokud chcete otevřít okno Návrhář sestav a upravit sestavu. Zvolte Upravit v místní nabídce v názvu sestavy, pokud chcete otevřít šablonu aplikace Writer, která se používá k vytvoření sestavy.

Vytvoření nové sestavy ručně v režimu návrhu

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit novou sestavu.
  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Sestavy.
  3. Klepněte na Vytvořit sestavu v režimu návrhu.
  4. Postupujte podle návodu v části Návrhář sestav.

Vytvoření nové sestavy pomocí Průvodce sestavou

  1. Otevřete databázový soubor, ve kterém chcete vytvořit novou sestavu.
  2. V levém pruhu databázového okna klepněte na ikonu Sestavy.
  3. Klepněte na Použít průvodce pro vytvoření sestavy.
  4. Vytvořte sestavu podle pokynů v části Průvodce sestavou.

Related Topics

Použití a úprava databázových sestav

Použití databází v aplikaci LibreOffice Base

Přehled databáze