Copying Attributes With the Clone Formatting Tool

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan använda verktyget Formatera Paintbrush om du vill kopiera formatering från en textmarkering eller ett objekt till en annan textmarkering eller ett annat objekt.

Note.png I Calc kan verktyget Formatera Paintbrush bara användas i cellformatering.
 1. Välj texten eller objektet vars formatering som du vill kopiera.
 1. Klicka på ikonen Format Paintbrushstandardraden.

  Markören ändras till en färgburk.

  Om du vill tillämpa formateringen i mer än en markering dubbelklickar du på ikonen Formatera Paintbrush
  Ikon
  . När du har tillämpat all formatering klickar du på ikonen igen.
 2. Markera eller klicka på texten eller objektet som du vill använda formateringen på.
Tip.png Som standard kopieras endast teckenformat, för att inkludera styckeformat trycker du Ctrl samtidigt som du klickar. För att endast kopiera styckeformat trycker du Ctrl+Shift samtidigt som du klickar.

Styckeformat är format som appliceras på ett helt stycke. Teckenformat är format som anges för den del av ett stycke. Ifall du till exempel anger fet text för ett helt stycke så är detta ett styckeformat. Om du tar bort det feta formatet för ett ord i stycket så har styckeformatet fortfarande fet text men det ord där du tog bort det feta formatet har ett teckenformat.

I tabellen nedan beskrivs vilka formateringsattribut som kan kopieras med Hämta format:

Typ av markering Kommentarer
Inget markerat, men markören finns inuti ett textstycke Kopierar formateringen för det aktuella stycket och teckenformateringen för nästa tecken i textriktningen.
Text är markerad Kopierar formateringen för det sista markerade tecknet och för stycket som innehåller tecknet.
Ram är markerad Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.
Objekt är markerat Kopierar objektformateringen som definieras i dialogrutan Format – Grafik eller Format – Ritobjekt. Innehåll, storlek, position, hyperlänkar och makron i objektet kopieras inte.
Formulärkontroll är markerad Stöds inte
Ritobjekt är markerat Kopierar alla formateringsattribut. I Impress och Draw kopieras också objektets textinnehåll.
Text i Calc-celler markeras Stöds inte
Writer-tabell eller -celler är markerade Kopierar formateringen som anges på flikarna Tabell, Textflöde, Inramning och Bakgrund i dialogrutan Format – Tabell. Även stycke- och teckenformatering kopieras.
Calc-tabell eller -celler är markerade Kopierar formateringen som anges i dialogrutan Format – Celler samt formateringen av cellinnehållet