Αντιγραφή γνωρισμάτων με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης για να αντιγράψετε μορφοποίηση από μια επιλογή κειμένου ή από ένα αντικείμενο και να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε μια άλλη επιλογή κειμένου ή αντικείμενο.

Note.png Στο Calc, το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης εφαρμόζεται μόνο σε μορφοποίηση κελιού.
 1. Επιλέξτε το κείμενο ή αντικείμενο του οποίου τη μορφοποίηση θέλετε να αντιγράψετε.
 1. Στη Βασική εργαλειοθήκη, πατήστε στο εικονίδιο Κλωνοποίηση μορφοποίησης.

  Ο δείκτης αλλάζει σε ένα κάδο μπογιάς.

  Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε περισσότερες από μία επιλογές, διπλοπατήστε το εικονίδιο Κλωνοποίηση μορφοποίησης
  Εικονίδιο
  . Αφού εφαρμόσετε όλη τη μορφοποίηση, πατήστε στο εικονίδιο ξανά.
 2. Επιλογή ή κλικ στο κείμενο ή αντικείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.
Tip.png Από προεπιλογή μόνο ο μορφοποιημένος χαρακτήρας αντιγράφεται· για συμπερίληψη μορφοποίησης παραγράφου, κρατήστε πατημένο Ctrl όταν πατάτε. Για αντιγραφή μόνο της μορφοποίησης παραγράφου, κρατήστε πατημένο Ctrl+Shift όταν πατάτε.

Οι μορφοποιήσεις παραγράφου είναι οι μορφοποιήσεις που εφαρμόζονται σε όλη την παράγραφο. Οι μορφοποιήσεις χαρακτήρα είναι αυτές που εφαρμόζονται σε τμήμα παραγράφου. Για παράδειγμα, αν εφαρμόσετε την έντονη μορφοποίηση σε μια ολόκληρη παράγραφο η έντονη μορφοποίηση είναι μια μορφοποίηση παραγράφου. Έπειτα αν αναιρέσετε τα έντονα σε τμήμα αυτής της παραγράφου, η έντονη μορφοποίηση είναι ακόμα μια μορφοποίηση παραγράφου αλλά το τμήμα που ακυρώσατε τα έντονα έχει μια μορφοποίηση "μη έντονου" χαρακτήρα.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις ιδιότητες μορφοποίησης που το εργαλείο Κλωνοποίηση μορφοποίησης μπορεί να αντιγράψει:

Τύπος επιλογής Σχόλιο
Δεν έχει επιλεχθεί κάτι, αλλά ο δείκτης είναι μέσα σε κείμενο Αντιγράφει τη μορφοποίηση της τρέχουσας παραγράφου και τη μορφοποίηση χαρακτήρα του επόμενου χαρακτήρα στην κατεύθυνση ροής κειμένου.
Το κείμενο είναι επιλεγμένο Αντιγράφει τη μορφοποίηση του τελευταίου επιλεγμένου χαρακτήρα και της παραγράφου που περιέχει τον χαρακτήρα.
Το πλαίσιο είναι επιλεγμένο Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.
Το αντικείμενο είναι επιλεγμένο Αντιγράφει τη μορφοποίηση αντικειμένου που ορίζεται στους διαλόγους Μορφή - Γραφικά ή Μορφή - Αντικείμενο σχεδίασης. Τα περιεχόμενα, μέγεθος, θέση, υπερσύνδεσμοι και μακροεντολές στο αντικείμενο δεν αντιγράφονται.
Το πεδίο ελέγχου φόρμας είναι επιλεγμένο Μη υποστηριζόμενο
Το αντικείμενο σχεδίασης είναι επιλεγμένο Αντιγράφει όλες τις ιδιότητες μορφοποίησης. Στο Impress και Draw, αντιγράφονται επίσης τα περιεχόμενα κειμένου του αντικειμένου.
Το κείμενο στα κελιά Calc επιλέγεται Μη υποστηριζόμενο
Πίνακες η κελιά του Word είναι επιλεγμένα Αντιγράφει τη μορφοποίηση που ορίζεται σε πίνακα, ροή κειμένου, περιθώρια και καρτέλα παρασκηνίου στο διάλογο Μορφή - Πίνακας. Η μορφοποίηση παραγράφου και χαρακτήρα επίσης αντιγράφεται.
Πίνακες του Calc είναι επιλεγμένοι Αντιγράφει τη μορφοποίηση που ορίζεται στο διάλογο Μορφή - Κελιά καθώς και τη μορφοποίηση των περιεχομένων κελιού