Omvandling av måttenheter

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I vissa dialogrutor kan du ange mått i inmatningsrutor. Om du bara anger ett numeriskt värde används standardmåttenheten.

Du definierar standardmåttenheten för Writer-textdokument i den dialogruta som öppnas när du väljer Verktyg – Alternativ – LibreOffice Writer – Allmänt. För Calc, Draw och Impress öppnar du ett dokument av den aktuella typen och öppnar sedan fliken Allmänt, som för Writer.

I inmatningsrutor för längdenheter kan du också lägga till enhetsförkortningen enligt följande lista:

Enhetsförkortning Förklaring
mm millimeter
cm centimeter
tum eller " tum
pi pica
pt punkt

Följande formler konverterar enheterna:

  • 1 cm = 10 mm
  • 25,40 mm = 2,54 cm
  • 2,54 cm = 6 pica = 72 punkter

Öppna Format - Stycke - Indrag och avstånd i till exempel ett textdokument. Om du vill dra in det aktuella stycket med en tum skriver du 1 tum eller 1" i rutan "Före text". Om du vill dra in stycket med 1 cm skriver du 1 cm i inmatningsrutan.

Tip.png Om du vill mata in det högsta eller minsta tillåtna värdet klickar du på det aktuella värdet och trycker sedan på tangenten PgUp eller PgDn.

Related Topics

Välja måttenheter