Pretvorba merskih enot

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V nekaterih pogovornih oknih lahko v vnosna polja vnesete merske enote. Če vnesete samo številčno vrednost, bo uporabljena privzeta merska enota.

Privzeto mersko enoto za besedilne dokumente Writer določite v pogovornem oknu, ki ga odprete z izbiro Orodja – Možnosti' – LibreOffice Writer – Splošno'. V modulih Calc, Draw in Impress odprete dokument njihove privzete vrste in nato odprete ustrezno stran Splošno, podobno kot v modulu Writer.

V vhodnih poljih za enote dolžine lahko dodate tudi kratice za enote glede na naslednji seznam:

Okrajšava enote Razlaga
mm Milimeter
cm Centimeter
pal, in ali " Palec
pi Pica
Točka

Naslednje formule pretvorijo enote:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 inch = 2,54 cm
  • 1 palec = 6 Pica = 72 točk

V besedilnem dokumentu npr. odprite Oblika – Odstavek – Zamiki in razmiki. Če želite zamakniti trenutni odstavek za en centimeter, vnesite 1 cm ali kar 1" v polje »Pred besedilom«. Če želite zamakniti odstavek za 1 palec, vnesite v polje 1 in.

Tip.png Za vnos največjih oziroma najmanjših dovoljenih vrednosti kliknite trenutno vrednost in nato pritisnite tipko prejšnja stran ali naslednja stran.

Related Topics

Izbiranje merskih enot