Konwersja jednostek miary

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W polach wprowadzania danych niektórych okien dialogowych można wprowadzać jednostki miary. W przypadku wprowadzenia tylko wartości numerycznej, zostanie użyta domyślna jednostka miary.

Domyślną jednostkę miary dla dokumentów tekstowych programu Writer można zdefiniować, wybierając pozycje Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Writer – Ogólne'. W przypadku programów Calc, Draw oraz Impress należy otworzyć dokument danego typu, a następnie otworzyć odpowiednią stronę opcji Ogólne, podobnie jak w przypadku programu Writer.

W polach wprowadzania danych jednostek długości można używać skrótów jednostek zgodnie z poniższą listą:

Skrót jednostki Znaczenie
mm Milimetr
cm Centymetr
cal lub " Cal
pi Cycero
pt Punkt

Poniższe formuły konwertują jednostki:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 cal = 2,54 cm
  • 1 cal = 6 cycerów = 72 punkty

Na przykład: w dokumencie tekstowym otwórz Format - Akapit - Wcięcia i odstępy. Aby dokonać wcięcia bieżącego akapitu na głębokość jednego cala, w polu "Przed tekstem" wprowadź 1 cal lub 1". To indent the paragraph by 1 cm, enter 1 cm into the input box.

Tip.png Aby wprowadzić maksymalną lub minimalną dozwoloną wartość, kliknij bieżącą wartość, a następnie naciśnij klawisz Page Up lub Page Down.

Related Topics

Wybór jednostki miary