Conversie van maateenheden

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

In sommige dialoogvensters kunt u maateenheden in invoervakken invullen. Als u slechts een numerieke waarde invult, wordt de standaard maateenheid gebruikt.

You define the default measurement unit for Writer text documents in the dialog that you get by choosing Tools - Options' - LibreOffice Writer - General'. For Calc, Draw, and Impress, you open a document of that type and then open the appropriate General page as for Writer.

Aan de hand van de volgende lijst kunt u de afkortingen voor eenheden toevoegen aan de invoervakken voor lengte-eenheden:

Afkorting voor eenheid Uitleg
mm Millimeter
cm Centimeter
in of " Inch
pi Pica
pt Punt

Met de volgende formules worden de eenheden geconverteerd:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 inch = 2,54 cm
  • 1 inch = 6 pica = 72 punten

Open bijvoorbeeld in een tekstdocument Opmaak - Alinea - Inspringingen en afstanden. Voer 1 cm in het vak Vóór tekst in om de huidige alinea met één centimeter te laten inspringen. U laat de alinea één inch inspringen door 1 in of 1" in het vak in te voeren.

Tip.png Wilt u respectievelijk de maximum of minimum toegestane waarde invoeren, dan klikt u op de huidige waarde en drukt u op de toets Page Up of Page Down.

Related Topics

Maateenheden selecteren