Omgjøring av måleenheter

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I noen dialogvinduer kan du skrive inn måleenheter i boksene. Hvis du bare skriver inn en numerisk verdi, blir standardenheten brukt.

Du velger standard måleeining for Writer-dokument i Verktøy → Innstillinger' → LibreOffice Writer → Generelt'. Du kan gjøre tilsvarande for Calc, Draw og Impress ved å åpne et dokument av den typen og velge Generelt på samme måten som i Writer.

I felt for lengdeenheter kan du også legge til en forkortelse av måleenheten, som i denne lista:

Forkortelse av måleenheter Forklaring
mm Millimeter
cm Centimeter
in eller " Tommer
pi Pica
pt Punkt

Følgende formler kan brukes til å regne om mellom enhetene:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 tomme = 2,54 cm
  • 1 tomme = 6 pica = 72 punkt

I tekstdokumenter kan du for eksempel velge Format → Avsnitt → Innrykk og avstand. Hvis du vil rykke inn avsnittet med en cm, skriver du inn 1 cm i feltet «Fra venstre». Hvis du vil rykke inn avsnittet med en tomme, skriver du inn 1 in eller 1".

Tip.png Dersom du vil velge den høyeste eller minste verdien, kan du klikke i feltet og trykke på tastene Page Up eller Page Down.

Related Topics

Velge måleenheter