Μετατροπή μονάδων μέτρησης

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Σε μερικούς διαλόγους, μπορείτε να εισάγετε μονάδες μέτρησης στα πεδία εισόδου. Αν εισάγετε απλά μια αριθμητική τιμή, η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί.

Καθορίστε την προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης για έγγραφα κειμένου Writer στον διάλογο που παίρνετε επιλέγοντας Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Writer - Γενικά'. Για Calc, Draw και Impress, ανοίγετε ένα έγγραφο αυτού του τύπου και έπειτα ανοίγετε την αντίστοιχη σελίδα Γενικά όπως στο Writer.

Στα πεδία εισόδου για μήκη μονάδων μπορείτε επίσης να εισάγετε και τη μονάδα συντόμευσης σύμφωνα με την παρακάτω λίστα:

Συντομεύσεις μονάδων Επεξήγηση
mm Χιλιοστό
cm Εκατοστό
in ή " Ίντσα
pi Pica (Πίκα)
pt Σημείο

Οι επόμενοι τύπου μετατρέπουν τις μονάδες:

  • 1 εκατοστό = 10 χιλιοστά
  • 1 ίντσα = 2,54 εκατοστά
  • 1 ίντσα = 72 στιγμές

Για παράδειγμα, σε ένα έγγραφο κειμένου, ανοίξτε το Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές & Κενά. Για να ορίσετε μήκος εσοχής για τη τωρινή παράγραφο 1 ίντσα, πληκτρολογήστε 1 in ή 1" στο κουτί "Πριν το κείμενο". Για να ορίσετε μήκος εσοχής για τη τωρινή παράγραφο 1 εκατοστό, πληκτρολογήστε 1 cm στο πεδίο εισόδου.

Tip.png Για να εισάγετε τη μέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπτή τιμή αντίστοιχα, πατήστε τη τωρινή τιμή και μετά πιέστε το πλήκτρο Page Up ή Page Down.

Related Topics

Επιλογή μονάδων μέτρησης