Omregning mellem måleenheder

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I nogle dialoger kan du indtaste måleenheder i indtastningsfelter. Hvis du kun indtaster en numerisk værdi, anvendes standardmåleenheden.

Du angiver standardmåleenheden for Writer-tekstdokumenter i dialogen, som du får ved at vælge Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice Writer - Generelt'. I Calc, Draw og Impress skal du åbne et dokument af den type og så åbne den tilsvarende side med Generelt-siden som i Writer.

I indtastningsfelter for længdeenheder kan du også tilføje enhedens forkortelse i henhold til følgende liste:

Enhedsforkortelse Forklaring
mm Millimeter
cm Centimeter
tomme eller " Tommer
pi Pica
pkt. Punkt

De følgende formler konverterer enhederne:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 tomme = 2,54 cm
  • 1 tomme = 6 Pica = 72 Punkt

For eksempel kan du i et tekstdokument åbne Formater - Afsnit - Indrykning og afstand. Hvis du vil rykke det aktuelle afsnit ind med 1 tomme indtaster du 1 tomme eller 1" i feltet "Før tekst". For at indrykke afsnittet med 1 cm indtaster du 1 cm i indtastningsfeltet.

Tip.png For at indtaste den højeste eller laveste tilladte værdi skal du klikke på den aktuelle værdi og tryk på Page Up-tasten eller Page Down-tasten.

Related Topics

Valg af målenheder