Převod měrných jednotek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V některých dialozích je možné vložit rozměr do vstupních polí. Vložíte-li pouze číselnou hodnotu, bude použita výchozí měrná jednotka.

Výchozí měrné jednotky se určují pro textové dokumenty Writeru v dialogovém okně, které se vyvolá volbou Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Writer - Obecné'. Pro programy Calc, Draw a Impress otevřete dokument daného typu a poté otevřete příslušnou stránku Obecné obdobně jako pro Writer.

Ve vstupních polích jednotek délky je také možné přidat podle následujícího výčtu odpovídající jednotkovou zkratku:

Zkratka jednotky Vysvětlení
mm Milimetr
cm Centimetr
in nebo " Palec
pi Pika
pt Bod

Platí následující převody mezi jednotkami:

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 palec = 2,54 cm
  • 1 palec = 6 Pica = 72 bodů

V textovém dokumentu například otevřete Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy. Abyste odsadili odstavec o jeden palec, vložte 1 in nebo 1" do pole "Zleva". Pro odsazení odstavce o 1 cm vložte do pole 1 cm.

Tip.png Pro vložení nejvyšší nebo nejnižší povolené hodnoty klepněte na stávající hodnotu a stiskněte Page Up nebo Page Down.

Related Topics

Výběr měrných jednotek