Qabeentoota - Matadureewwan ijoo gargaarsaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dhamsawwan ijoo gargaartuu agarsiisa, ukaankaa taliigaa keessatti haaluma wal fakkaatuun qindeeffamu.

Ukaankaa cufaa banuuf akkasumas ukaankaalee xixiqqaa fi fuula gargaartuu agarsiisuuf lama cuqaasi.
Ukaankaa banaa cufuuf akkasumas ukaankaalee xixiqqaa fi fuula gargaartuu dhoksuuf lama cuqaasi.
Sajoo
Fuula gargaarsaa walfakaataa agarsiisuuf sajoo galmee lama cuqaasi.

Galfata gadkaayi fi mari akkasumas galmee banuuf, xiyya furtootaa furtuu deebii waliin makuun fayyadami.


Related Topics

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu