មាតិកា​ - ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​មច្បង​

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

​បង្ហាញ​ស្បែក​ជំនួយ​ចម្បង​ បាន​រៀប​ចំ​ក្នុង​វិធី​ដូច​គ្នា​ទៅ​ថត​ក្នុង​កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ ។​

ចុច​ទ្វេដង​លើ​ថត​ដែល​បាន​បិទ​ ដើម្បី​បើក​វា​​ បង្ហាញ​ថត​រង​ និង ទំព័រ​ជំនួយ​ ។
ចុច​ទ្វេដង​លើ​ថត​ដែល​បើក​ ដើម្បី​បិទ​វា​ លាក់​ថត​រង​ និង ទំព័រ​ជំនួយ​ ។
រូប​តំណាង
ចុច​ទ្វេដង​លើ​រូប​តំណាង​ឯកសារ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ទំព័រ​ជំនួយ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។

ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ក្នុង​ការ​ផ្សំ​ជាមួយ​គ្រាប់​ចុច​ត្រឡប់​ ដើម្បី​ទម្លាក់​ និង រមូរ​ធាតុ​ឡើង​លើ​ និង ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ ។


Related Topics

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​