Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εμφανίζει τα κύρια θέματα της βοήθειας, διευθετημένα κατά τρόπο όμοιο με τους φακέλους στη Διαχείριση αρχείων.

Κάντε διπλό κλικ σε ένα κλειστό φάκελο για να ανοίξει και για να εμφανιστούν οι υποφάκελοι και οι σελίδες της βοήθειας.
Κάντε διπλό κλικ σε ένα ανοιχτό φάκελο για να κλείσει και για να γίνει απόκρυψη των υποφακέλων και των σελίδων της βοήθειας.
Icon
Κάντε διπλό κλικ σε ένα εικονίδιο εγγράφου για να εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα της βοήθειας.

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα του δρομέα σε συνδυασμό με το πλήκτρο Enter για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε καταχωρήσεις και για να ανοίξετε έγγραφα.


Related Topics

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών