Съдържание - основните теми на помощта

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Показва главните теми на помощта, подредени подобно на папки в програма за работа с файлове.

Щракнете двукратно върху затворена папка, за да я отворите и да видите подпапките и страниците от помощта.
Щракнете двукратно върху отворена папка, за да я затворите и да скриете подпапките и страниците от помощта.
Икона
Щракнете двукратно върху документ, за да видите съответната страница от помощта.

Ползвайте клавишите със стрелки и клавиша Return, за да разгъвате и свивате позициите от списъка и да отваряте документи.


Related Topics

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Подсказки и разширени подсказки

Азбучен указател - търсене на ключови думи в помощта

Търсене - претърсване целия текст на помощта

Управление на показалците