Compatibiliteit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definieert compatibiliteit opties voor LibreOffice Calc.

Open een werkbladdocument, kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Compatibiliteit

Key bindings

De volgende tabel toont welke acties zijn geassocieerd met sneltoetsen voor de twee belangrijkste bindendingsoorten (Standaard en OpenOffice.org legacy):

Key binding Standaard OpenOffice.org erfenis
Backspace verwijder inhoud verwijderen
Verwijderen verwijderen verwijder inhoud
Ctrl+D neerwaards vullen data selecteren
Alt+Pijl omlaag data selecteren regel hoogte vergroten

Waar de acties zijn:

  • inhoud verwijderen -open het dialoogvenster Inhoud verwijderen.
  • delete - verwijder de inhoud van de cel zonder het dialoogvenster Inhoud verwijderen.
  • neerwaards vullen - vul de cel inhoud neerwaards binnen de selectie.
  • data select - open het dialoogvenster Lijst selectie.