Συμβατότητα

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ορίζει τις επιλογές συμβατότητας για LibreOffice Calc.

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Calc - Συμβατότητα'

Σύνδεσμοι πλήκτρων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες πράξεις συσχετίζονται με ποιούς συνδέσμους πλήκτρου για τους δύο τύπους σύνδεσης (προεπιλογή και παλιό OpenOffice.org):

Σύνδεση πλήκτρου Προεπιλογή Παλιό OpenOffice.org
οπισθοδρόμηση διαγραφή περιεχομένων διαγραφή
Διαγραφή διαγραφή διαγραφή περιεχομένων
Ctrl+D συμπλήρωση κάτω επιλογή δεδομένων
Alt+κάτω βέλος επιλογή δεδομένων αύξηση ύψους γραμμής

Πού είναι οι ενέργειες:

  • διαγραφή περιεχομένων - έναρξη του διαλόγου διαγραφή περιεχομένων.
  • διαγραφή - άμεση διαγραφή του περιεχομένου κελιού, χωρίς το διάλογο.
  • γέμισμα προς τα κάτω γέμισμα περιεχομένου κελιού προς τα κάτω μες την επιλογή.
  • επιλογή δεδομένων - έναρξη του διαλόγου λίστας επιλογής.