Kompatibilita

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Určuje nastavení kompatibility pro LibreOffice Calc.

Otevřete sešit, zvolte Nástroje - Možnosti' LibreOffice Calc - Kompatibilita'

Klávesové zkratky

V následující tabulce jsou zobrazeny akce přiřazené k jednotlivým klávesovým zkratkám v každé ze sad klávesových zkratek (Výchozí a OpenOffice.org):

Klávesová zkratka Výchozí OpenOffice.org
Backspace smazat obsah smazat
Odstranit smazat smazat obsah
Ctrl+D vyplnit dolů výběr dat
Alt+Šipka dolů výběr dat zvětšit výšku řádku

Kde uvedené akce jsou:

  • smazat obsah - otevře dialog Smazat obsah.
  • smazat - ihned smaže obsah buňky.
  • vyplnit dolů - ve výběru vyplní směrem dolů obsah buňky.
  • výběr dat - otevře dialog Seznam pro výběr.