Birlikte Çalışmak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice Writer, Impress, ve Draw'da, aynı zamanda, herhangi bir belgeyi yazmak için sadece bir kullanıcı açabilir. Calc'da ise, birçok kullanıcı aynı çalışma sayfasını açıp üzerine yazabilir.

Hesap Tablosu'nda Birlikte Çalışmak

LibreOffice Calc'da, belge paylaşımı birçok kullanıcının belgeye aynı anda yazmasına izin verir. Birlikte çalışmak isteyen her kullanıcı Araçlar - Seçenekler' - LibreOffice - Kullanıcı Verisi' sekme penceresine bir isim girmelidir.

Warning.png Değişiklik takibi ya da belge paylaşımı etkinleştirildiğinde bazı komutlar kullanılamaz (Soluklaştırılır). Yeni bir çalışma sayfasında soluklaştırılmış öğeleri uygulayamaz ya da ekleyemezsiniz.

Yeni bir çalışma sayfası oluşturmak

A kullanıcısı yeni bir hesap tablosu oluşturur. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

 • Kullanıcı çalışma sayfasını birlikte çalışmak için paylaşmak istemiyor.

  A kullanıcısı yukarıda Kelime İşlemci, Sunum ve Çizim belgeleri için tanımlandığı gibi belgeyi açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilir.
 • Kullanıcı birlikte çalışmak için belgeyi paylaşmak istiyor.

  Kullanıcı bu belgenin birlikte çalışma özelliklerini etkinleştirmek için Araçlar - Belgeyi Paylaş seçeneğini kullanabilir. Paylaşımı etkinleştirmeyi veya kapatmayı seçebileceğiniz bir iletişim belirir. Kullanıcı paylaşımı etkinleştirirse, belge paylaşım kipinde kaydedilecektir, bu ayrıca başlık çubuğunda da görünür.

Araçlar - Belgeyi Paylaş komutu mevcut belgeyi paylaşılmayan kipten paylaşılan kipe değiştirmek için kullanılır. Eğer paylaşılmayan kipteyken, paylaşılan bir belge kullanmak istiyorsanız. Paylaşılan belgeyi başka bir ad veya yol kullanarak kaydetmelisiniz. Böylece çalışma sayfasının bir kopyası oluşturulur ve bu paylaşılmaz.

Çalışma sayfasını açmak

A kullanıcısı bir hesap tablosu açar. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

 • Çalışma sayfası belgesi paylaşım kipinde değil.

  Kullanıcı, belgeyi, yukarıda Metin Belgesi, Sunu ve Çizim belgeleri için tanımlandığı gibi açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilir.
 • Çalışma sayfası paylaşım kipinde.

  Kullanıcı, belgenin paylaşım kipinde olduğunu gösteren bir ileti görür ve bazı özellikler bu kipte kullanılamazlar. Kullanıcı bu iletiyi gelecekte görülmemesi için kapatabilir. Tamam'a tıkladıktan sonra, belge paylaşım kipinde açılır.

Paylaşılan bir çalışma sayfası belgesini kaydetmek

A kullanıcısı paylaşılan bir belgeyi kaydedebilir. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

 • A kullanıcısı açtığından beri başka bir kullanıcı tarafından belge değiştirilmedi ve kaydedilmedi.

  Belge kaydedildi.
 • A kullanıcısı açtığından beri başka bir kullanıcı tarafından belge değiştirildi ve kaydedildi.

  Değişiklikler çakışmıyorsa belge kaydedilir.

  Eğer çakışma varsa Çakışmayı Çöz iletişim penceresi görünecektir. A kullanıcısı çakışmanın hangi sürümünün muhafaza edileceğine karar vermelidir, "Benimkini Koru" veya "Diğeri". Tüm çakışmalar çözüldüğünde belge kaydedilir. A kullanıcısı çakışmaları çözerken hiçbir kullanıcı belgeyi kaydetmemelidir.
 • Başka bir kullanıcı şuanda paylaşılan belgeyi kaydetmeye ve çakışmaları çözmeye çalışıyor.

  Kullanıcı A şuan birleştirme yapıldığına dair bir mesaj görür. Kullanıcı A kaydetme komutunu iptal edebilir ya da kaydetmeyi daha sonra tekrar deneyebilir.

Bir kullanıcı paylaşılan bir çalışma sayfasını başarıyla kaydettiğinde, belge kayıt komutundan sonra yeniden yüklenecektir. Böylece çalışma sayfası bütün kullanıcılar tarafından kaydedilen bütün değişikliklerin en son halini gösterecektir. Başka bir kullanıcı içerikte bazı değişiklikler yaptığında "yabancı değişiklikler eklendi" mesajı gösterilir.

Writer Kelime İşlemci, Impress Sunum ve Draw Çizimde Birlikte Çalışmak

Bütün modüller Write, Impress, Draw ve Calc için belge paylaşımı etkinleştirilmediğinde, dosya kilitleme kullanılabilir. Dosya kilitleme aynı belgeye farklı işletim sistemlerinden erişildiğinde bile kullanılabilir:

Kullanıcı A bir belge açar. Aşağıdaki durumlar uygulanabilir:

 • Belge başka bir kullanıcı tarafından kilitlenmemiştir.

  Bu belge A kullanıcısı tarafından okuma ve yazma erişimi ile açılacaktır. A kullanıcısı belgeyi kapatana kadar belge diğer kullanıcılar için kilitli olacaktır.
 • Belge dosya sistemi tarafından "salt okunur" olarak işaretlendi.

  Bu belge salt-okunur olarak açılacaktır. Düzenleme yapılamaz. Kullanıcı A belgeyi farklı bir isimde ya da yolda kaydedebilir. Kullanıcı A bu kopyayı düzenleyebilir.
 • Belge, başka bir kullanıcı tarafından kilitlendi.

  A kullanıcısı, kullanıcıya belgenin kilitlendiğini söyleyen bir iletişim penceresi görür. İletişim penceresi, belgeyi salt okunur kipte açmayı veya düzenlemek için bir kopyasını açmayı ya da Aç komutunu iptal etmeyi önerir.

Kullanıcı erişim izinleri ve belgeleri paylaşmak

Bazı durumlar işletim sistemlerinde kullanıcı izni yönetimiyle çözümlenmelidir.

 • Paylaşılan belge tüm ortak çalışanlar tarafından ulaşılabilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
 • Dosya izinleri hem belge hem de karşılık gelen dosya kilitleri için ayarlanmalıdır. Böylece tüm ortak çalışanlar dosyaları oluşturabilir, silebilir ve değiştirebilir.
Warning.png Yazma izni diğer kullanıcıların da (kazara ya da kasten) dosyayı silmesine ya da değiştirmesine olanak sağlar.

Related Topics

Farklı Kaydet