Sodelovanje

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V modulih LibreOffice Writer, Impress in Draw lahko le en uporabni naenkrat odpre dokument za pisanje. V modulu Calc lahko številni uporabniki odprejo isto preglednico za hkratno pisanje.

Sodelovanje v modulu Calc

V LibreOffice Calc dokumenti v skupni rabi omogočajo hkraten dostop več uporabnikom s pravicami pisanja. Vsak uporabnik, ki želi sodelovati pri urejanju, mora prej vnesti ime na zavihku Orodja – Možnosti' – LibreOffice – Uporabniški podatki'.

Warning.png Ko je vključeno sledenje spremembam ali ko je dokument v skupni rabi, nekateri ukazi niso na voljo (so osiveli). V novi preglednici ne morete uporabiti ali vanjo vstaviti osivelih elementov.

Ustvarjanje nove preglednice

Uporabnik A ustvari novo preglednico. Veljajo lahko naslednji pogoji:

 • Uporabnik ne želi preglednice prepustiti skupnemu urejanju in sodelovanju.

  Uporabnik A odpre, uredi in shrani dokument, kot je to zgoraj opisano za dokumente Writer, Impress in Draw.
 • Uporabnik želi dokument odpreti za sodelovanje.

  Uporabnik izbere Orodja – Dokument v skupno rabo, s čimer aktivira možnost sodelovanja pri tem dokumentu. Odpre se pogovorno okno, kjer lahko uporabnik omogoči ali onemogoči skupno rabo. Če uporabnik omogoči skupno rabo, bo dokument shranjen v načinu skupne rabe, kar je tudi prikazano v naslovni vrstici.

Ukaz Orodja – Dokument v skupno rabo lahko uporabite za preklop trenutnega dokumenta iz navadnega načina v način skupne rabe. Če želite uporabiti dokument v skupni rabi v navadnem načinu, shranite dokument v skupni rabi pod drugim imenom ali z drugo potjo. S tem ustvarite kopijo preglednice, ki ni v skupni rabi.

Odpiranje preglednice

Uporabnik A odpre dokument preglednice. Veljajo lahko naslednji pogoji:

 • Dokument preglednice ni v načinu skupne rabe.

  Uporabnik lahko odpre, uredi in shrani dokument, kot je to zgoraj opisano za dokumente Writer, Impress in Draw.
 • Dokument preglednice je v načinu skupne rabe.

  Uporabnik vidi sporočilo, da je dokument v načinu skupne rabe in da nekatere funkcije v tem načinu niso na voljo. Uporabnik lahko onemogoči to sporočilo za v prihodnje. Po kliku gumba V redu se dokument odpre v načinu skupne rabe.

Shranjevanje dokumenta preglednice v skupni rabi

Uporabnik A shrani dokument v skupni rabi. Veljajo lahko naslednji pogoji:

 • Odkar je uporabnik A nazadnje odprl dokument, ga ni spremenil in shranil nihče drug.

  Dokument je shranjen.
 • Odkar je uporabnik A nazadnje odprl dokument, ga je spremenil in shranil drug uporabnik.

  Če med spremembami ni sporov, je dokument shranjen.

  Če so spremembe v medsebojnem sporu, se odpre pogovorno okno Razreši spore. Uporabnik A se mora odločiti o sporih, katero različico želi obdržati, »Obdrži mojo spremembo« ali »Obdrži spremembo drugega«. Ko so razrešeni vsi spori, se dokument shrani. Medtem ko uporabnik A razrešuje spore, noben drug uporabnik ne more shranjevati dokumenta v skupni rabi.
 • Drug uporabnik poskusi shraniti dokument v skupni rabi in v tem trenutku razreši spore.

  Uporabnik A vidi sporočilo, da poteka spajanje. Uporabnik A lahko prekliče ukaz shranjevanja ali pa znova poskusi shranjevati kasneje.

Ko uporabnik uspešno shrani preglednico v skupni rabi, bo dokument ponovno naložen po ukazu shranjevanja, tako da preglednica prikaže najnovejšo različico z vsemi spremembami, ki so jih shranili drugi uporabniki. Sporočilo obvešča, da so bile »dodane zunanje spremembe«, v kolikor je kateri od drugih uporabnikov spreminjal vsebino.

Sodelovanje v modulih Writer, Impress in Draw

Če skupinska raba dokumenta ni omogočeno, je za vse module Writer, Impress, Draw in Calc možno zaklepanje datoteke. Zaklepanje datoteke je na voljo celo tedaj, ko do istega dokumenta dostopate z različnih operacijskih sistemov:

Uporabnik A odpre dokument. Veljajo lahko naslednji pogoji:

 • Dokumenta ni zaklenil noben drug uporabnik.

  Ta dokument bo za uporabnika A odprt za branje in pisanje. Dokument bo za druge uporabnike zaklenjen, dokler uporabnik A ne zapre dokumenta.
 • Datotečni sistem je označil dokument z oznako »samo za branje«.

  Ta dokument bo odprt samo za branje. Urejanje ni dovoljeno. Uporabnik A lahko shrani dokument pod drugim imenom ali z drugo potjo. Uporabnik A lahko to kopijo ureja.
 • Dokument je zaklenil drug uporabnik.

  Uporabnik A vidi pogovorno okno, ki sporoča uporabniku, da je dokument zaklenjen. Pogovorno okno ponudi odpiranje dokumenta samo za branje, odpiranje kopije za urejanje ter preklic ukaza Odpri.

Dovoljenja za dostop uporabnikov in skupna raba dokumentov

Na operacijskih sistemih z upravljanjem pravic uporabnikov morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.

 • Datoteka v skupni rabi se mora nahajati na mestu, ki je dosegljivo vsem sodelavcem.
 • Pravice datotek tako za dokument kot ustrezno datoteko zaklepa je potrebno nastaviti tako, da lahko vsi sodelavci ustvarijo, izbrišejo in spremenijo datoteke.
Warning.png Dostop s pisanjem omogoča drugim uporabnikom, da (ponesreči ali namerno) datoteko izbrišejo ali spremenijo.

Related Topics

Shrani kot