Samenwerking

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

In LibreOffice Writer, Impress en Draw kan slechts één gebruiker per keer een document openen om naar te schrijven. In Calc kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig hetzelfde werkblad openen om naar te schrijven.

Samenwerking in Calc

In LibreOffice Calc biedt het delen van documenten gelijktijdige schrijftoegang voor veel gebruikers. Elke gebruiker die wil samenwerken zou een naam moeten opgeven op de tabpagina Extra - Opties - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Warning.png Sommige opdrachten zijn niet beschikbaar (uitgegrijsd) als Wijzigingen opnemen of Document delen is geactiveerd. Voor een nieuw werkblad kunt u de uitgegrijsde elementen niet toepassen of invoegen.

Een nieuw werkblad maken

Gebruiker A maakt een werkbladdocument. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

 • De gebruiker wil het document niet delen om samen te werken.

  Gebruiker A opent, bewerkt en slaat het document op zoals hierboven beschreven voor Writer-, Impress- en Drawdocumenten.
 • De gebruiker wil het document delen om samen te werken.

  De gebruiker kiest Extra - Document delen om de samenwerkingsmogelijkheden voor dit document te activeren. Een dialoogvenster opent waar de gebruiker kan kiezen voor het in- of uitschakelen van het delen. Als de gebruiker het delen inschakelt, zal het document worden opgeslagen in modus Delen, wat ook wordt weergegeven in de titelbalk.

De opdracht Extra - Document delen kan worden gebruikt om de modus voor het huidige document te schakelen tussen modus Niet delen en modus Delen. Indien u een gedeeld document in de modus Niet-delen wilt gebruiken, moet u het gedeelde document onder een andere naam of pad opslaan. Dit maakt een niet-gedeelde kopie van het werkblad.

Een werkblad openen

Gebruiker A opent een werkbladdocument. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

 • Het werkbladdocument staat niet in modus Delen.

  De gebruiker kan het document openen, bewerken en opslaan zoals hierboven beschreven voor Writer-, Impress- en Drawdocumenten.
 • Het werkbladdocument staat in modus Delen.

  De gebruiker ziet een bericht dat het document in modus Delen staat en dat sommige mogelijkheden niet beschikbaar zijn in deze modus. De gebruiker kan dit bericht voor de toekomst uitschakelen. Na het klikken op OK wordt het document geopend in modus Delen.

Een gedeeld werkbladdocument opslaan

Gebruiker A slaat een gedeeld document op. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

 • Het document werd niet aangepast en opgeslagen door een andere gebruiker sinds gebruiker A het document opende.

  Het document wordt opgeslagen.
 • Het document werd aangepast en opgeslagen door een andere gebruiker sinds gebruiker A het document opende.

  Indien de wijzigingen niet conflicteren wordt het document opgeslagen.

  Als de wijzigingen conflicteren zal het dialoogvenster Conflicten oplossen worden weergegeven. Gebruiker A moet voor de conflicten beslissen welke versie hij wil behouden, "Van mij behouden" of "Van anderen behouden". Als alle conflicten zijn opgelost, wordt het document opgeslagen. Tijdens het oplossen van de conflicten door gebruiker A kan een andere gebruiker het gedeelde document niet opslaan.
 • Een andere gebruiker probeert het gedeelde document op te slaan en lost op dit moment conflicten op.

  Gebruiker A ziet een bericht dat aangeeft dat een samenvoegactie wordt uitgevoerd. Gebruiker A kan er voor kiezen om de opdracht Opslaan nu te annuleren of het opslaan na enige tijd opnieuw te proberen.

Als een gebruiker een gedeeld werkblad succesvol opslaat, zal het document worden herladen na de opdracht Opslaan, zodat het werkblad de laatste versie weergeeft van alle wijzigingen die zijn opgeslagen door alle gebruikers. Een bericht geeft aan dat "vreemde wijzigingen zijn toegevoegd" als een andere gebruiker enige inhoud heeft gewijzigd.

Samenwerking in Writer, Impress en Draw

Voor alle modules Writer, Impress, Draw en voor Calc, als delen van documenten niet is ingeschakeld, is bestandsvergrendeling mogelijk. Deze bestandsvergrendeling is zelfs beschikbaar als tot hetzelfde document vanaf verschillende besturingssystemen toegang wordt verkregen:

Gebruiker A opent een document. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

 • Het document is niet vergrendeld door een andere gebruiker.

  Dit document zal worden geopend met lees- en schrijftoegang voor gebruiker A. Het document zal worden vergrendeld voor andere gebruikers totdat gebruiker A het document sluit.
 • Het document is door het bestandsysteem gemarkeerd als "alleen-lezen".

  Dit document zal worden geopend in modus alleen-lezen. Bewerken is niet toegestaan. Gebruiker A kan het document opslaan onder een andere documentnaam of een ander pad. Gebruiker A kan deze kopie bewerken.
 • Het document is vergrendeld door een andere gebruiker.

  Gebruiker A ziet een dialoogvenster dat de gebruiker aangeeft dat een document is vergrendeld. Het dialoogvenster biedt aan het document te openen in modus alleen-lezen of om een kopie te openen om te bewerken of om de opdracht Openen te annuleren.

Rechten voor toegang als gebruiker en delen van documenten

Aan sommige voorwaarden moet worden voldaan op besturingssystemen met beheer voor rechten voor gebruikers.

 • De te delen bestanden moeten zijn geplaatst op een locatie waartoe alle medewerkenden toegang hebben.
 • De rechten voor zowel het bestand als het corresponderende bestand voor vergrendeling moeten zijn ingesteld zodat alle medewerkenden de bestanden kunnen maken, verwijderen en wijzigen.
Warning.png Schrijfrechten stellen ook anderen (per ongeluk of met opzet) in staat om een bestand te wijzigen of te verwijderen.

Related Topics

Opslaan als